Η Θεσσαλονίκη γνώρισε ένα μεγάλο κύμα αποβιομηχάνισης κατά την περίοδο 1988-2002. Η οικονομική κρίση του 2009 και η προσφυγική κρίση του 2015 δημιούργησαν πρόσθετες και πολύ πιεστικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις για την πόλη. Λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών εξωτερικών συνθηκών, σήμερα η πόλη αναγκάζεται να λειτουργήσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων δημοσίων δαπανών για κοινωνικές υπηρεσίες στο πλευρό του ελληνικού κράτους, καθώς και ευρύτερα κοινωνικά και αστικά προβλήματα όπως η ανεργία, η φτώχεια, το brain-drain και η αστική παρακμή.

Τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί μια ζωντανή κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων και έχει μια ανοιχτή και συν-δημιουργική κουλτούρα για κοινωνική καινοτομία και αστική ανάπτυξη. Έχει, επίσης, σταθερά στρατηγικά οράματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αστική ανθεκτικότητα (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική). Ωστόσο, το πλαίσιο της οικονομικής λιτότητας, η φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα, η αύξηση της ανεργίας, η διαρροή εγκεφάλων ασκούν σημαντικές πιέσεις στην ανοιχτή κουλτούρα και τη δημιουργική δυναμική της πόλης.

Η προσπάθεια όμως δε σταματά εκεί, και η αναζήτηση για νέες ευκαιρίες ανάδειξης των δυνατοτήτων της πόλης ωθεί το Δήμο Θεσσαλονίκης διαρκώς σε νέες κινήσεις και συνέργειες. Σε θεσμικό επίπεδο πρόσφατα επεκτάθηκε το πρόγραμμα διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων με την εφαρμογή νέων δράσεων σε όλα τα ρεύματα της ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας (χαρτί, συσκευασίες, γυαλί, πλαστικό), με σχεδιασμό και προγραμματικό πλαίσιο ενεργειών, πρωτοβουλιών και δράσεων βάζοντας τις βάσεις και προϋποθέσεις, για ένα πιο βιώσιμο ανθρώπινο, σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως αναγνωρίζοντας την αξία της συμμετοχής των πολιτών, συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Pop Machina, ένα έργο 11 εκατομμυρίων που στοχεύει να υποστηρίξει 7 ευρωπαϊκές πόλεις μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη να ενισχύσουν και να διασυνδέσουν τους κατασκευαστές και δημιουργούς με την ιδέα και πράξη της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να προωθηθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να προκύψουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Έτσι, από το 2018, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη όπως η Q-PLAN International, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σχεδιάζει προσεκτικά και χτίζει πάνω στα θεμέλια υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με τη υλοποίηση του πρώτου συνεργατικού πολυχώρου δημιουργίας και εκπαίδευσης με το όνομα SKG Makers το 2021. Με τη γενική πρόθεση να δημιουργήσει ένα χώρο που μπορεί να προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση σε γνώση και εργαλεία, ξεκίνησε να καλεί δημιουργούς, και άνοιξε τη συζήτηση για την κοινωνική περιβαλλοντική καινοτομία, επαναπροσδιορίζοντας τις αντιλήψεις για την επανάχρηση, το σχεδιασμό, και την ανακύκλωση υλικών με εφαλτήριο τους δημιουργούς της πόλης.

Οι SKG Makers θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Pop-Machina μέχρι και τα μέσα του 2023, μέσα από το οποίο όραμα όλης της κοινότητας αποτελεί η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, η προώθηση της αστικής καινοτομίας, και ο παραγωγικός πειραματισμός με το do-it-yourself urbanism στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

?