Ο 2ος Κύκλος Επιτάχυνσης θα ανακοινωθεί σύντομα!

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μόλις ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος! Stay tuned!

Το πρόγραμμα Pop-Machina Circular Maker Accelerator έχει στόχο να προσφέρει στους δημιουργούς (makers) τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μετατρέψουν τα έργα και τις ιδέες τους σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις!

Σκοπός του είναι η υποστήριξη της κοινότητας μέσω επιχειρηματικής εκπαίδευσης και mentoring, ώστε να βοηθήσει τους δημιουργούς να βγουν στην αγορά με ένα βιώσιμο business model προσφέροντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Στον 1ο κύκλο, η εκπαίδευση του δημιουργικού επιταχυντή κάλυψε οκτώ (8) βασικές θεματικές απαραίτητες για την υποστήριξη μιας ιδέας, ώστε να αναπτυχθεί σε βιώσιμη επιχείρηση. Οι θεματικές αυτές ήταν:

  1. Εισαγωγή στο Business Model Canvas – Value chain positioning
  2. Ποιος είναι ο πελάτης μου; – Εισαγωγή στο Design Thinking
  3. Έρευνα ανταγωνισμού – Marketing analysis & Competitive landscape
  4. Τα βήματα για την υπηρεσία μου – Πελάτης και Επιχείρηση
  5. Design Thinking – Prototyping and Testing
  6. Financial support assessment
  7. Digital Marketing για επιχειρήσεις
  8. Pitching

4 μήνες
7 Ομάδες
8 Θεματικές εκπαίδευσης

Εισαγωγική εκπαίδευση (Induction training): Πρώτα, δόθηκε πρόσβαση στους συμμετέχοντες σε μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, προκειμένου να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας.

Βασική εκπαίδευση & Mentoring:
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι 8 εκπαιδεύσεις σε συνδυασμό με 1-1 συνεδρίες mentoring. Όλες οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων workshop. Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εναλλάσσεται η θεωρία με πρακτικές ασκήσεις, να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, αλλά και να συζητούνται τα ερωτήματα της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Τέλος, όλο το υλικό διδασκαλίας μαζί με τις πρακτικές ασκήσεις παρέμειναν διαθέσιμα και δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά από το πέρας της κάθε εκπαίδευσης και σε εβδομαδιαία βάση, η κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωπική καθοδήγηση από καταξιωμένους εκπαιδευτές.

Επιχειρηματικό μοντέλο (Business modelling): Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών και ειδικών προτύπων (templates) οι ομάδες λάβαν συνεχόμενη υποστήριξη υποστήριξη για να σχεδιάσουν ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής επιχειρηματικότητας.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ε
Κ
Δ

«Μέσα από το πρόγραμμα επιτάχυνσης έμαθα πώς να δημιουργώ ένα σωστό επιχειρηματικό μοντέλο για να μετατρέψω μια ιδέα σε προϊόν και επίσης μπόρεσα να έρθω σε επαφή με εταιρείες και ανθρώπους που θα μπορούσαν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν ως δυνητικοί χρήστες».

Γιώργος Παρλίτσης
R&D, Δημιουργός

«Λάβαμε επιχειρηματική καθοδήγηση μέσω εργαστηρίων και εκπαίδευσης, που μας επέτρεψε να επικεντρωθούμε στον τρόπο βελτίωσης των προϊόντων και των ροών εσόδων μας».

Γεωργία Τσιαμαντά, συνιδρύτρια
Education and Digital Transformation Manager

Εύα Μαρία Σαρηγιαννίδου, συνιδρύτρια
Communications Manager