Δήμος Θεσσαλονίκης

Νίκος Χατζηιωάννου

Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ΔΘ

Ο Νίκος Χατζηιωάννου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης και διαθέτει μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων. Είναι προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί για 20 χρόνια στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και υποστηρίζει το ρόλο των νέων, κοινωνικών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Πανωραία (Ρέα) Σακελλαρίου

Υπάλληλος Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ΔΘ

Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και Γερμανικής Φιλολογίας. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέχρι το 2005 οπότε και διορίστηκε ως διοικητικός υπάλληλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τμήματα σχετικά με τη στήριξη και εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Νικόλαος Τσονιώτης

Ιδρυτής Ideas Forward

Ο Νικόλαος Τσονιώτης είναι κάτοχος MEng στην Ηλεκτρονική Μηχανική & Ηλεκτρονική Μηχ. Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο του Hull, UK. Ξεκίνησε εργαζόμενος ως Μηχανικός Ε&Α Τηλεπικοινωνιών για περισσότερο από μια δεκαετία. Έχει εργαστεί ως ακαδημαϊκός ερευνητής διερευνώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και πώς εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση, τις Μεταφορές, την Ενέργεια και άλλους τομείς. Έχει επιχειρήσει στον τομέα των ΤΠΕ και της Ενέργειας, διατελέσει ως coach/μέντορας σε διάφορους οργανισμούς υποστήριξης startup, και είναι υπεύθυνος προγράμματος στο SKG Makers makerspace. Είναι συνιδρυτής της Ideas Forward, με αντικείμενο τη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων, διαχείριση καινοτομίας, και εφαρμογές τεχνολογιών blockchain.

Βύρων Χρυσοβέργης

Innovation Management

Ο Βύρων Χρυσοβέργης είναι κάτοχος Master in Mechanical Engineering από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση, και Master of Science in Management of Technology από το Πολυτεχνείο του Delft στην Ολλανδία. Έχει εργαστεί ως Investment Associate στο YES!Delft, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επιταχυντή τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων, ως Operations Manager στο ΟΚ!Τhess, και ως Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δημήτριος Δασκαλάκης

Ιδρυτικό Μέλος & Διευθυντής στην Q-PLAN INTERNATIONAL

Ο κ. Δημήτριος Δασκαλάκης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, ιδρυτικό- μέλος και διευθυντής της Q-PLAN INTERNATIONAL (από την ίδρυσή της το 2000). Η εμπειρία του (από το 1995) περιλαμβάνει (i) Διαχείριση ποιότητας σε πολλά έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. διεθνείς μελέτες, έργα Έρευνας και Καινοτομίας κ.λπ.). (ii) Συντονισμό/ Διαχείριση Έργων σε διάφορα έργα Έρευνας και Καινοτομίας (FP6, FP7, LIFE+, Η2020 κ.λπ.). (iii) Εγκατάσταση και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης προς πιστοποίηση ή διαπίστευση (πάνω από 50 ολοκληρωμένα έργα, σε ένα ευρύ φάσμα προτύπων, τομέων δραστηριότητας, μεγέθους, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα).

Μαργαρίτα Αγγελίδου

Scientific Expert and Project Manager at Q-PLAN INTERNATIONAL

Η Δρ. Μαργαρίτα Αγγελίδου, MSc, MBA, PhD, είναι αρχιτέκτων μηχανικός και πολεοδόμος, με εξειδίκευση στην αστική και κοινωνική καινοτομία, τις ευφυείς πόλεις, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τον συμμετοχικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Από το 2005 έχει εργαστεί τόσο ως ερευνήτρια, όσο και ως project manager, σε περίπου 20 διεθνή και εθνικά έργα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ συνεργάζεται τακτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων και έργων. Το δημοσιευμένο έργο της έχει διεθνή αναγνώριση και απήχηση. Στους SKG Makers ασχολείται με τα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων μοντέλων αποκεντρωμένης αστικής παραγωγής (Fab City) και τη συμβολή τους στην κυκλική πόλη και την αστική αναγέννηση.

Απόστολος Τσολάκης

Project Manager at Q-PLAN INTERNATIONAL

Ο Δρ Απόστολος Τσολάκης, MSc, PhD, είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών. Έχει πολυετή εμπειρία κι εξαιρετικά ποικίλο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο σε έργα Έρευνας, Ανάπτυξης, και Καινοτομίας με προσανατολισμό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διάφορους τομείς (π.χ. Ενέργεια, Υγεία, Κατασκευές, Διάστημα, κλπ) και με διάφορους ρόλους (Συντονιστής, Υπεύθυνος Έργου, Τεχνικός Υπεύθυνος, Ερευνητής), με πολύ καλά αποτελέσματα.

Champions

Νικόλαος Τσονιώτης

Ιδρυτής Ideas Forward

 • Woodworking experience
 • Electronics expert
 • Startup coach
 • Technical Training
 • Woodworking experience
 • Electronics expert
 • Startup coach
 • Technical Training
 • Plastic
 • Electronics
 • Wood & Metal

Βύρων Χρυσοβέργης

Innovation Management

 • Innovation Training
 • Innovation Training
 • Plastic
 • Electronics
 • Wood & Metal

Χρήστος Πολίτης

Σύμβουλος Έργων

 • Market research
 • Business Training
 • Market research
 • Business Training
 • Plastic
 • Electronics
 • Wood & Metal
Ο