Αναδιαμόρφωσε πλαστικά από το μηδέν, κάνοντας δικά σου καλούπια και δίνοντας το σχέδιο που εσύ φαντάζεσαι.