1 Νοεμβρίου 2023

Οι SKGMakers στη Λισαβόνα

Η υλοποίηση του προγράμματος Pop Machina στη Θεσσαλονίκη και τα επιτεύγματα των SKGMakers παρουσιάστηκαν σε συνέδριο των Eurocities στη Λισαβόνα

Σαράντα αντιπρόσωποι από είκοσι δύο (22) πόλεις, που ανήκουν στο δίκτυο EUROCITIES, συναντήθηκαν στη Λισαβόνα στις 23 ως 25 Οκτωβρίου και στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” για να συζητήσουν και να μοιραστούν επιτυχημένες πολιτικές, καλές πρακτικές και προκλήσεις στους τομείς της κλιμάκωσης, του πειραματισμού, των δεξιοτήτων και της προσέλκυσης ταλέντων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε με το πρόγραμμα Pop Machina, που υλοποιήθηκε αναπτύσσοντας την κοινότητα των SKGMakers.

Στην ενότητα “Δεξιότητες και ταλέντα για μια βιώσιμη οικονομία” παρουσιάσαμε την πορεία ανάπτυξης του Maker Space στο Δήμο Θεσσαλονίκης και κάποιους από τους “διακεκριμένους δημιουργούς” μας.

Στην ίδια ενότητα ο Miguel Miranda, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας τόνισε ότι “οι πόλεις είναι η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις και πρέπει να ενεργούν με μια ανοιχτή προσέγγιση: 1) να εγγυώνται την καλή ποιότητα ζωής και τις αναγκαίες ευκαιρίες για τους κατοίκους τους και 2) να επικεντρώνονται στους ανθρώπους και τη μετεγκατάστασή τους, όταν πρόκειται για την προσέλκυση διεθνών ταλέντων.

Με ιδιέταιρο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την ξενάγηση στο FabLab Lisboa (το Maker Space της Λισαβόνας), που ήδη μετρά δέκα (!) χρόνια λειτουργίας και έχει ήδη επεκταθεί λειτουργώντας ένα επίσης σύγχρονο BioLab.

Share